Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / paragrahv 9
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus

Paragrahv 9

Käesolev seadus on koos põhiseadusega vastu võetud rahvahääletusel 1992. aasta 28. juunil. Seadus jõustub üheaegselt põhiseadusega.
Põhiseaduse rakendamise seadust saab muuta põhiseaduse muutmiseks ettenähtud korras.

PSRS jõustumise kohta vt PSRS § 1 komm 2.