Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus / paragrahv 4
Eesti vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus

Paragrahv 4

Käesolev seadus jõustub kolm kuud pärast väljakuulutamist.

Vabariigi Valimiskomisjon kinnitas 14. septembri 2003. a rahvahääletuse tulemused 3. oktoobri 2003. a otsusega nr 90 (RT I, 04.10.2003, 63, 426). Vabariigi President kuulutas PSTS välja 5. oktoobri 2003. a otsusega nr 447 (RT I, 10.10.2003, 64, 429). Seadus jõustus 6. jaanuaril 2004.