Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
KOMMENTAARIDE AUTORID

KOMMENTAARIDE AUTORID

Sissejuhatus ja preambul
Tartu Ülikooli professor Raul Narits, PhD Hent Kalmo, mag. iur. Lauri Madise, dr. iur. Heinrich Schneider
I peatükk
Tartu Ülikooli professor Raul Narits, PhD Taavi Annus, LLM Madis Ernits
(§ 3 komm-d 1–41; § 4 koos Tartu Ülikooli emeriitprofessori Kalle Meruskiga), PhD Hent Kalmo, PhD Heiki Lindpere, mag. iur. Lauri Madise, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Kalle Merusk, Tartu Ülikooli professor Lauri Mälksoo
II peatükk
Sissejuhatus – LLM Madis Ernits
§ 8 –
PhD Berit Aaviksoo, PhD Taavi Annus, LLM Kristiina Albi
§ 9 –
LLM Madis Ernits
§ 10 –
LLM Madis Ernits
§ 11 –
LLM Madis Ernits
§ 12 –
LLM Madis Ernits
§ 13 –
LLM Madis Ernits
§ 14 –
LLM Madis Ernits, mag. iur. Nele Parrest
§ 15 –
LLM Madis Ernits
§ 16 –
LLM Peeter Roosma
§ 17 –
PhD Rait Maruste
§ 18 –
PhD Rait Maruste
§ 19 –
LLM Madis Ernits
§ 20 –
PhD Rait Maruste, LLM Tim Kolk
§ 21 –
PhD Rait Maruste, LLM Tim Kolk
§ 22 –
MA Heili Sepp, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg
§ 23 –
Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg, mag. iur. Saale Laos, MA Heili Sepp
§ 24 –
MA Heili Sepp, Villem Lapimaa, Virgo Saarmets, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg
§ 25 –
PhD Janar Jäätma, Tartu Ülikooli dotsent Ivo Pilving
§ 26 –
LLM Katri Jaanimägi, LLM Liiri Oja
§ 27 –
LLM Katri Jaanimägi, LLM Liiri Oja
§ 28 –
LLM Ave Henberg, LLM Kärt Muller
§ 29 –
LLM Ave Henberg, LLM Kärt Muller
§ 30 –
Oliver Kask, PhD Taavi Annus
§ 31 –
Oliver Kask, Sten Andreas Ehrlich, LLM Ave Henberg
§ 32 –
LLM Madis Ernits, Tartu Ülikooli professor Aleksei Kelli, LLM Peeter Roosma
§ 33 –
Oliver Kask, MA Heili Sepp
§ 34 –
LLM Peeter Roosma
§ 35 –
LLM Peeter Roosma
§ 36 –
LLM Peeter Roosma
§ 37 –
mag. iur. Nele Parrest, PhD Taavi Annus
§ 38 –
PhD Taavi Annus, Tartu Ülikooli dotsent Ivo Pilving, PhD Hent Kalmo
§ 39 –
Tartu Ülikooli professor Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli külalisprofessor Heiki Pisuke
§ 40 –
PhD Merilin Kiviorg, LLM Peeter Roosma
§ 41 –
PhD Merilin Kiviorg, LLM Peeter Roosma
§ 42 –
Oliver Kask, LLM Peeter Roosma
§ 43 –
mag. iur. Saale Laos, MA Heili Sepp
§ 44 –
mag. iur. Nele Parrest, Einar Vene
§ 45 –
PhD Rait Maruste, mag. iur. Karmen Turk
§ 46 –
Oliver Kask
§ 47 –
Oliver Kask
§ 48 –
Sten Andreas Ehrlich, Oliver Kask
§ 49 –
mag. iur. Nele Parrest, PhD Taavi Annus
§ 50 –
mag. iur. Nele Parrest, PhD Taavi Annus
§ 51 –
mag. iur. Nele Parrest, PhD Taavi Annus
§ 52 –
mag. iur. Nele Parrest, PhD Taavi Annus
§ 53 –
Oliver Kask, mag. iur. Martin Triipan
§ 54 –
Oliver Kask
§ 55 –
Oliver Kask
III peatükk
PhD Hent Kalmo, Oliver Kask
IV peatükk
mag. iur. Aaro Mõttus, PhD Janar Jäätma, Arne Koitmäe,
mag. iur. Lauri Madise, Tartu Ülikooli külalisprofessor Jüri Põld,
mag. iur. Tiina Runthal, Juhan Sarv (§ 76),
dr. jur. Paloma Krõõt Tupay
V peatükk
Tartu Ülikooli külalisprofessor Ülle Madise, PhD Eerik-Juhan Truuväli,
Juhan Sarv (§ 85)
VI peatükk
Tartu Ülikooli emeriitprofessor Kalle Merusk (sissejuhatus, §-d 86–87),
Heiki Loot (§-d 88, 93–96), Tartu Ülikooli külalisprofessor Jüri Põld ja
PhD Janar Jäätma (§-d 89–92, 97–100), Juhan Sarv (§ 101)
VII peatükk
mag. iur. Aaro Mõttus, PhD Janar Jäätma, LLM Tim Kolk,
Jüri Liventaal, LLM Liiri Oja, Tartu Ülikooli külalisprofessor Jüri Põld,
PhD Eerik-Juhan Truuväli, dr. jur. Paloma Krõõt Tupay
VIII peatükk
Tartu Ülikooli dotsent Lasse Lehis, dr. iur. Kaspar Lind
IX peatükk
Tartu Ülikooli professor Lauri Mälksoo, dr. iur. Kristi Land, PhD Heiki Lindpere, mag. iur. Lauri Madise, Peter Pedak, Tartu Ülikooli külalisprofessor Heiki Pisuke
X peatükk
Erki Kodar, Oliver Kask, LLM Kalle Kirss, Enn Markvart, Kristi Purtsak,
Tartu Ülikooli külalisprofessor Jüri Põld
XI peatükk
Tartu Ülikooli külalisprofessor Ülle Madise, mag. soc. Janek Laidvee,
Urmet Lee, Toomas Mattson, Airi Mikli, Rait Sannik, Juhan Sarv (§ 138),
dr. iur. Heinrich Schneider, Krista Zibo, mag. iur. Merli Vahar
XII peatükk
mag. iur. Nele Parrest, mag. iur. Mihkel Allik , PhD Hent Kalmo,
Tartu Ülikooli professor Raul Narits, PhD Aare Reenumägi,
LLM Peeter Roosma, Juhan Sarv (§ 139 lg 3, § 145),
mag. phil. Margit Sarv
XIII peatükk
Tartu Ülikooli professor Raul Narits, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Uno Lõhmus (§-d 146–151), LLM Madis Ernits (§ 152), Juhan Sarv (§ 153)
XIV peatükk
Tartu Ülikooli dotsent Vallo Olle,
Estonian Business School’i professor Arno Almann, LLM Tim Kolk,
Jüri Liventaal, Tartu Ülikooli külalisprofessor Ülle Madise
XV peatükk
LLM Tim Kolk, mag. iur. Aaro Mõttus,
Tartu Ülikooli külalisprofessor Jüri Põld, PhD Eerik-Juhan Truuväli
Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus
Oliver Kask, Tartu Ülikooli professor Raul Narits, LLM Peeter Roosma
Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus
Tartu Ülikooli külalisprofessor Julia Laffranque,
Tartu Ülikooli dotsent Carri Ginter, LLM Rodolphe Laffranque,
Tartu Ülikooli külalisprofessor Ülle Madise,
Tartu Ülikooli professor Lauri Mälksoo,
Tartu Ülikooli külalisprofessor Jüri Põld,
Estonian Business School’i külalisprofessor Andres Tupits
Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990–2017
Maia Ruttu
Viitamisjuhis
Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne on teadusartiklite kogumik, seega viidatakse esmalt kommentaari autori(te)le ja seejärel kogumikule.

Viitamine kasutatud allikate loetelus, nt:
Kask, Oliver; Triipan, Martin. Põhiseaduse § 53 kommentaar. – Ü. Madise jt (toim).
Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., täiend. vlj. Tallinn: Juura, 2017
Kalmo, Hent; Kask, Oliver. Põhiseaduse III peatüki kommentaarid – Ü. Madise jt (toim).
Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., täiend. vlj. Tallinn: Juura, 2017
Laffranque, Julia; Ginter, Carri; Laffranque, Rodolphe; Madise, Ülle; Mälksoo, Lauri; Põld, Jüri; Tupits, Andres. Põhiseaduse täiendamise seaduse kommentaarid. – Ü. Madise jt (toim).
Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., täiend. vlj. Tallinn: Juura 2017

Joonealune viide, nt:
Ernits, M.; Parrest, N. Põhiseaduse § 14 kommentaar, komm 8. – Ü. Madise jt (toim).
Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., täiend. vlj. Tallinn: Juura, 2017