Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
1994

Uibopuu, Henn-Jüri. - Die Kompetenzen der estnischen Staatsversammlung nach der Verfassung 1992. – Salzburg, 1994. – 111 lk.

Collins, Noelle. - Mr. Smith goes to Estonia: how one lawyer helped this tiny country build a new Constitution // Human Rights, 1994, nr 2, lk 26–29.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. - Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve // Juridica, 1994, nr 10, lk 242–245.
Judicial supervision of constitutionality. Esikaane siseküljel.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait; Schneider, Heinrich. - Võimude lahususe teoreetilised lähtekohad ja mõned praktilised probleemid Eestis // Juridica, 1994, nr 3, lk 64–66.
Theoretical bases of the seclusion of authorities and some practical problems in Estonia. Esikaane siseküljel.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Pisuke, Heiki. - Kas autori õigusi saab võõrandada? // Juridica, 1994, nr 4, lk 89–90. – Bibl lk 90.
Are the author’s rights inalienable?, esikaane siseküljel.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ruchti, Jefri Jay. - Estonia: chronology 1992–1993 // Constitutions of the countries of the world: release 94–2 (March 1994). I: Estonia. New York, 1994, lk VII-XV. – Lisa: Põhiseaduse tekst eesti ja inglise k, lk 1–47; Põhiseaduse rakendamise seaduse tekst eesti ja inglise k, lk 49–59.

Schneider, Heinrich. - Tähtajad ja tähtpäevad Eesti põhiseaduses // Juridica, 1994, nr 5,
lk 111–113. – Bibl lk 113.
Terms and fixed dates in the Estonian Constitution. Tagakaane siseküljel.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Taagepera, Rein. - Estonia’s Constitutional Assembly 1991–1992 // Journal of Baltic Studies, 1994, nr 3, lk 211–232. – Lühendatult ja eesti k ilmunud: Põhiseaduse tulek: kogumik.
Tallinn, 2002, lk 85–101.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Toomepuu, Jüri. - Põhiseadusest tulenevad probleemid Eesti õigussüsteemis //
Eesti Jurist, 1994, nr 10, lk 10–12. – Bibl märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri. - Die Kompetenzen der estnischen Staatsversammlung nach der Verfassung 1992 // Recht in Ost und West, 1994, nr 1, lk 6–9. – Bibl joonealustes märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri. - Das Prinzip der Gewaltenteilung in den Verfassungen der baltischen Staaten // WGO Monatshefte für osteuropäisches Recht, 1994, nr 4, lk 207–218. –
Bibl joonealustes märkustes.

Varul, Paul. - Constitutional protection of ownership // Property rights: constitutional protection and public regulation. Oslo, 1994, lk 41–43.