Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2000

Pettai, Vello. - Estonia’s constitutional review mechanisms: a guarantor of democratic consolidation / European University Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. – San Domenico: European University Institute, 2000. – 41 lk. – (EUI Working Papers; 2000/59). – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Zieliński, Jacek. - Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000. – 138 lk. – (Systemy konstytucyjne państw świata). – Bibl lk 136.
ISBN 83-7059-460-3

Alasi, Kaia. - Põhiseaduse keelekasutus // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 194–199. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1, lk 10–17.

Albi, Anneli. - Euroliit ja kaasaegne suveräänsus: üks võimalikke vastukajasid põhiseaduse ekspertiisikomisjoni üleskutsele aruteluks // Juridica, 2000, nr 3, lk 160–171. – Bibl joonealustes märkustes.
European Union and sovereignty today: a possible response to the constitutional expert committee’s proposal for discussion, lk 197–198.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Hänni, Liia. - Põhiseadus peab ajaga kaasas käima // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000,
lk 62–64.
The Constitution must keep up with the times, lk 317.
Link

Järvelaid, Peeter. - Justīcijas kanclera institūts Igaunijā: vēsture un mūsdienas // Likums un Tiesības, 2000, nr 11, lk 200–204. – Bibl joonealustes märkustes. – Artiklis autori nimi: Jervelaids, Pēteris.

Lõhmus, Uno. - Põhiseaduslikkuse järelevalve praktikast võrsunud põhiseaduse kriitiline analüüs // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 77–82. – Bibl lk 82.
A critical analysis of the Constitution arising from the practice of constitutional review, lk 318.
Link

Mereste, Uno. - [Põhiseadust ignoreerivad tähendusõpetuslikud uperpallid] // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 41–42. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1998, nr 4, lk 6–11.

Merusk, Kalle. - Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise piirid: konstitutsiooni- ja haldusõiguse aspekte // Juridica, 2000, nr 8, lk 499–507. – Bibl joonealustes märkustes.
Limitations to the transfer of public functions to persons in private law: aspects of constitutional law and administrative law, lk 549–550.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Savi, Toomas. - Mõtteid parlamentarismist, demokraatiast ja Riigikogu suundumustest // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 10–18. – Bibl lk 18.
Thoughts on parliamentarism, democracy and future goals of the Riigikogu, lk 313.
Link

Silberg, Uno. - Eesti Euroopa Liiduga ühinemise põhiseaduslik konflikt ning liitumise tulemuslikkus põllumajanduses // Eesti Vabariigi majanduspoliitika tulemuslikkus ja Euroopa Liit. Tallinn, 2000, lk 382–390. – Bibl lk 389–390.
Estonian accession to the EU is contrary to the Constitution and the agricultural accession effectiveness, lk 390.
Link

Tamm, Kaljo. - Põhiseaduse terminid // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 34–36. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1,
lk 5–9.

Varul, Paul. - Põhiseaduse juriidiline ekspertiis: eesmärgid, töökorraldus ja tulemused // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 65–76. – Bibl lk 76.
Legal expertise on the Constitution : objectives, organisation of work, results, lk 317.
Link