Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2014

Aule, Kristi; Eesmaa, Ulrika; Jaanimägi, Katri. - Overview of the case law of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court in 2013 // Yearbook of Estonian courts 2013. Tallinn, 2014, lk 52–59.
Link

Aule, Kristi; Eesmaa, Ulrika; Jaanimägi, Katri. - Ülevaade Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 2013. aasta praktikast // Kohtute aastaraamat 2013. Tallinn, 2014, lk 86–91.
Link

Ernits, Madis. - The principle of equality in the Estonian Constitution // European Constitutional Law Review, 2014, nr 3, lk 444–480. – Bibl joonealustes märkustes.

Ernits, Madis; Leppik, Marelle. - Remargi korras ja vabas vormis: kohtute nn tulemuslepingutest välisriikide kogemuse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse valguses // Kohtute aastaraamat 2013. Tallinn, 2014, lk 48–53.
Link

Ernits, Madis; Leppik, Marelle. - Remarks about the performance agreements of courts in light of foreign countries’ experience and the Constitution of the Republic of Estonia // Yearbook of Estonian courts 2013. Tallinn, 2014, lk 19–24.
Link

Ipsberg, Liis. - Karistusjärgse kinnipidamise perspektiiv Eesti õiguskorras // Juridica, 2014, nr 6, lk 454–463. – Bibl joonealustes märkustes.
Prospects of preventive detention in Estonian legal order, lk 494.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit. - Internet voting in Estonia: from constitutional debate to evaluation of experience over six elections // Regulating eTechnologies in the European Union : normative realities and trends. Cham, 2014, lk 53–72. – Bibl lk 71–72.