Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
1999

Almann, Arno. - Kohaliku omavalitsuse teoreetilised alused ja õigusliku korralduse areng Eestis: [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut; juhendaja: Heinrich Schneider. – Tallinn, 1999. – 217 lk – Bibl lk 189–217.

Suksi, Markku. - On the constitutional features of Estonia. – Åbo: Åbo Akademi, 1999. – 80 lk. – (Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A; 502). – Bibl lk 79–80.
ISBN 952-12-0504-0
ISSN 0358-5654

Anton, Tõnu. - Kas kohtu asemele kvaasikohus on samm edasi või tagasi? // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 82 –84.

Ernits, Madis. - Holders and addressees of basic rights in the Constitution of the Republic of Estonia // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 11–34. – Bibl lk 29–31.
Link

Ernits, Madis. - Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid // Juridica, 1999, nr 10, lk 472–479. – Bibl lk 479.
Problems concerning the chapter on Riigikogu in the Constitution, lk 510.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Glover, Dominic. - Some legal aspects of accession to the European Union // Estonia and the European Union: in search of security. Tallinn, 1999, lk 143–155. – (EuroUniversity Series. International Relations; 2/3). – Bibl märkustes.

Glückselig, Richard. - Ủstavní soudnictví v Estonské respublice // Ủstavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích. Brno, 1999, lk 9–35. – (Ediční ŕada Studie; Svazek 10). – Bibl märkustes. – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Järvelaid, Peeter. - Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev // Järvelaid, Peeter. Õigussüsteemi reform Eestis 20. sajandi lõpul. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev. Tallinn, 1999, lk 19–27. – (Akadeemia Nord toimetised; 2). – Bibl lk 17–18.

Kalm, Lea. - Kohtuotsus eesti põhiseaduslikkuse järelevalves // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 108–113.

Kergandberg, Eerik. - Fundamental rights, right of recourse to the courts and problems connected with the guaranteeing of the right of recourse to the courts in Estonian criminal procedure // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 122–131. – Bibl lk 130–131.
Link

Kergandberg, Eerik. - Põhiõigused: kohtukaebeõigus ja kohtukaebeõiguse tagamisega seonduvaid probleeme Eesti kriminaalmenetluses // Juridica, 1999, nr 9, lk 430–438. –
Bibl lk 437.
Fundamental rights, right of recourse to courts and problems related to the right of recourse to courts in Estonian criminal procedure, lk 462.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lehis, Lasse. - Eesti Panga staatus ja pädevus tulenevalt põhiseaduse paragrahvidest 111 ja 112 // Juridica, 1999, nr 10, lk 480–486. – Bibl lk 486.
The status and competence of the Bank of Estonia pursuant to pp. 111 and 112 of the Constitution, lk 510–511.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Leps, Ando. - Eesti põhiseaduse muutmisest // Akadeemia, 1999, nr 3, lk 451–476.
On changing the Constitution of Estonia, lk 637–638.
Link

Lõhmus, Uno. - Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted Eesti õigussüsteemi osana // Juridica, 1999, nr 9, lk 425–430. – Bibl lk 430.
Generally recognised principles of international law as part of the Estonian legal system, lk 462.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Marauhn, Thilo. - Konstitutsiooniline jurisdiktsioon: Riigikohus või eraldiseisev konstitutsioonikohus: (hinnang Eesti praegusele süsteemile võrdleva kogemuse alusel) // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 32–48. – Bibl joonealustes märkustes.

Marauhn, Thilo. - Supreme Court or separate constitutional court: the case of Estonia // European Public Law, 1999, nr 2, lk 301–314.
Link – kasutajaõiguste olemasolu

Maruste, Rait. - Põhiseadus – võti avalikule õigusele: [ettekanne 17. oktoobril 1997. a,
XXI õigusteadlaste päeval] // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1996.–1998. aastal.
Tartu, 1999, lk 50–55.

Maruste, Rait. - Põhiseaduslikkuse järelevalve Eestis – areng ja kogemused // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 24–31.

Narits, Raul. - Comprehension of the Constitution (from the communitarian point of view) // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 3–10. – Bibl lk 9–10.
Link

Narits, Raul. - Ühest tänapäevasest põhiseaduse mõttest arusaamise viisist // Juridica, 1999,
nr 10, lk 466–472. – Bibl lk 471–472.
A contemporary way of understanding the meaning of the Constitution, lk 510.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Odar, Jaano. - Põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse läbivaatamine kohtuistungil // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 102–107.

Roosma, Peeter. - Protection of fundamental rights and freedoms in Estonian constitutional jurisprudence // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 35–44. – Bibl lk 42–44.
Link

Roosma, Peeter. - Põhiseaduslikkuse järelevalve taotlust esitama õigustatud subjektid Eestis // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 56–60.

Schneider, Heinrich. - Konstitutsioonikohtu muud funktsioonid normikontrolli kõrval // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 85–92.

Stresemann, Christina. - Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve – Eesti lahendused kaasaegsete arengute taustal // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 93–101.

Truuväli, Eerik-Juhan. - Perustuslainmukaisuuden tutkinta Virossa // Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta: 27.10.1999. Helsinki, 1999, lk 309–322. – Bibl joonealustes märkustes.

Vahing-Laffranque, Julia. - Põhiseaduse kohtu ja normikontrolli võimalikkusest Eestis Saksamaa näitel // Juridica, 1999, nr 6, lk 303–309. – Bibl lk 309.
Possibility of constitutional court in Estonia, lk 311.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Vallikivi, Hannes. - Millal jõustus Eesti kehtiv põhiseadus? // Juridica, 1999, nr 7, lk 348–351. – Bibl lk 351.
Date of entry into force of Estonian Constitution of 1992, lk 363.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.