Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
1991

Kionka, Riina. - Debate about new Constitution sparks old rivalries in Estonia // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 50, lk 20–24. – Bibl joonealustes märkustes.

Kionka, Riina. - Estonia’s new Constituent Assembly // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 40, lk 22–24. – Bibl joonealustes märkustes.

Raidla, Jüri. - Jalgratas kokku, iseseisvasse ellu: vastab EV justiitsminister Jüri Raidla / küsitlenud Maret Kaik // Aja Pulss, 1991, nr 12, lk 2–5.

Rebane, Ilmar. - Eesti Vabariigi uue põhiseaduse vastuvõtmise protseduurist // Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 196.
On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Rätsep, Jüri. - Põhiseadus tulekul // Eesti Jurist, 1991, nr 5, lk 315–316.
Fundamental Law is being completed, lk 397.

Saunanen, Mai. - Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Jurist, 1991,
nr 3, lk 197.
Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Schneider, Heinrich. - Riigivõimufunktsioonide tasakaalustamise juriidilised põhimõtted //
Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 193–194.
Legal principles of balancing the functions of state power, lk 245–246.

Talvik, Edgar; Kaljuvee, Jüri. - Eesti Vabariigi põhikorra alustest (teesid) // Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 193.
On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts), lk 245.

Truuväli, Eerik-Juhan. - Valimissüsteemid Eesti Vabariigi uues põhiseaduses //
Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 195.
Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Vahtre, Lauri. - Kuidas taastada põhiseaduslik riigivõim Eestis? // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei Teataja, 1991, nr 1, lk 5–8.

Ребане, Ильмар. - О процедуре принятия новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 231–232.
On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Рятсеп, Юри. - О выработке Конституции // Юрист Эстонии, 1991, nr 5, lk 367–368.
Fundamental Law is being completed, lk 451.

Саунанен, Май. - Местное самоуправление в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 232.
Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Таагепера, Рейн. - Основной закон рассчитан не на один год: из доклада Рейна Таагепера на заседании Конституционной Ассамблеей Эстонской Республики // Политика, 1991, nr 11, lk 56–59.

Тальвик, Эдгар; Кальювеэ, Юри. - Об основах государственного устройства Эстонской Республики (тезисы) // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227.
On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts), lk 288.

Труувяли, Ээрик. - Избирательные системы в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 229–230.
Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Шнейдер, Хейнрих. - Юридические принципы сбалансирования функций государственной власти // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227–229.
Legal principles of balancing the functions of state power, lk 288–289.