Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2010

Lang, Kaire. - Riigi ülesannete eraõiguslikule isikule delegeerimise põhiseaduslikud piirid vangistuse täideviimise näitel: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Ivo Pilving. – Tartu, 2010. – 121 lk. – Bibl lk 112–120.
Constitutional boundaries to transfer of state functions to private persons, using the example of imprisonment, lk 109–111.
Link

Raudla, Ringa. - Constitution, public finance, and transition: theoretical developments in constitutional public finance and the case of Estonia. – Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 2010. – 454 lk. – (Finanzsoziologie; 4). – Bibl lk 407–454.
ISBN 978-3–631-59945-7
ISSN 1610-059X
Link

Suumann, Gea. - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2004.–2009. a.: kohtulahendite täitmine: kohtupraktika ja seadusandluse analüüs: [võrguteavik]. – Riigikohus, 2010. – 37 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
Link

Aaviksoo, Berit. - Konstitutsiooniline identiteet: kild moodsa konstitutsionalismi kaleidoskoobis // Juridica, 2010, nr 5, lk 335–345. – Bibl joonealustes märkustes.
Constitutional identity: a piece in the kaleidoscope of contemporary constitutionalism, lk 380.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Adams, Jüri. - Kuidas ja kuhu oleks võimalik põhiseadusega edasi minna // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 34–36.
How and where to proceed with the Constitution, lk 212.
Link

Gustavson, Gea. - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine // FIAT IUSTITIA: pilguheit kohtupraktika analüüsile Riigikohtus. Tartu, 2010, lk 10–45. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
Link

Kalmo, Hent. - Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust? // Juridica, 2010, nr 5, lk 323–334. –
Bibl joonealustes märkustes.
Who should protect the Estonian Constitution?, lk 379–380.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kalmo, Hent. - „...kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas” // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 91–131. – Bibl joonealustes märkustes.

Kerikmäe, Tanel. - Euroopa Zeitgeist ja Eesti valikud põhiseaduslikkuse mõtestamisel // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 157–185. –
Bibl joonealustes märkustes.

Linde, Väino. - Põhiseadusega ei mängita // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 37–39.
The Constitution is not for playing with, lk 212.
Link

Lust, Liina. - Esinduskogu liikme kompetentsist rõhuga kohaliku omavalitsuse volikogul // Juridica, 2010, nr 9, lk 699–712. – Bibl joonealustes märkustes.
The competence of members of representative bodies with emphasis on local government councils, lk 724.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. - Miks põhiseadus vajab korrastamist // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 28–33.
Why the Constitution needs reorganising, lk 211.
Link

Mälksoo, Lauri. - Eesti suveräänsus 1988–2008 // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tartu, 2010, lk 132–156. – Bibl joonealustes märkustes.

Olle, Vallo; Laffranque, Rodolphe. - L’autonomie locale en Estonie // Observatory on Local Autonomy. Présentation des Etats. Lille, 2010, lk 1–50. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Parrest, Nele. - Kui tasuta peab olema tasuta kohustuslik haridus? // Juridica, 2010, nr 9,
lk 649–659. – Bibl joonealustes märkustes.
How free of charge must free compulsory education be?, lk 722.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Selge, Ilmar. - Eesti Panga määrusandlusõiguse kooskõla põhiseadusega // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 115–123. – Bibl lk 123.
Conformity of the right of Eesti Pank to issue regulations with the Constitution, lk 224–225.
Link

Suumann, Gea. - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 45–58. – Bibl lk 52. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
Execution of court decisions of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court 2004–2009, lk 219.
Link

Tamm, Liivi. - Õiguse ja õigluse kaaluja // Gentleman, 2010, nr. 17, lk 12–16. – Õiguskantsler Indrek Tederist.
Link

Vilippus, Ene. - Constitutional nuances of enforcement procedure in Estonia // Constitutional details of the procedure of exequatur and the enforcement of judgments in the practice of member states: collection of speeches. Tallinn, 2010, lk 147–151. – Bibl joonealustes märkustes.

Vilippus, Ene. - Kohtulahendite täitmise põhiseaduslikud nüansid Eesti praktikas // Kohtulahendite tunnustamise ja täitmise põhiseaduslikud nüansid erinevate riikide praktikas: ettekannete kogumik. Tallinn, 2010, lk 93–96. – Bibl joonealustes märkustes.