Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 98
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 98

Vabariigi Valitsus võib siduda tema poolt Riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega.
Hääletamine ei saa toimuda varem kui ülejärgmisel päeval pärast eelnõu sidumist usaldusküsimusega. Kui Riigikogu ei võta eelnõu vastu, astub valitsus tagasi.

Seaduseelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega sidumist reguleerivad peale PS § 98 veel VVS ning RKKTS.

Usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu võtmata jätmine kujutab endast küll sisuliselt umbusalduse avaldamist Vabariigi Valitsusele. Kuid usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu võtmata jätmine ei anna siiski Vabariigi Valitsusele õigust vastukäiguna taotleda Vabariigi Presidendilt Riigikogu erakorraliste valimiste väljakuulutamist. Nimelt on valitsuse õigus teha ettepanek kuulutada välja erakorralised valimised § 97 lg-s 4 sõnaselgelt ja ühemõtteliselt seostatud üksnes Riigikogu liikmete poolt algatatud umbusalduse avaldamisega valitsusele või peaministrile § 97 alusel. Paragrahvi 78 p 3, mis annab Vabariigi Presidendile Riigikogu erakorraliste valimiste välja kuulutamise pädevuse, nimetab § 97 ja jätab nimetamata § 98. Tõlgendus, mille järgi usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu võtmata jätmise tagajärjed on samasugused kui Vabariigi Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamisel, laiendaks võrreldes § 99 lg-s 4 sätestatud Vabariigi Valitsuse võimalusi algatada Riigikogu erakorraliste (ennetähtaegsete) valimiste väljakuulutamise menetlus ja sisuliselt tähendaks seda, et Vabariigi Valitsusele avaneks populistliku eelnõu abil võimalus algatada Riigikogu erakorraliste valimiste välja kuulutamise menetlus endale sobival ajahetkel. PS § 98 eesmärk piirdub sellega, et anda Vabariigi Valitsusele võimalus survestada Riigikogu võtma vastu eelnõud, mida valitsus peab oma programmi ellu viimiseks hädavajalikuks.