Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2013

Kolk, Tim. - Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamine I ja II astme kohtutes. – Tartu: Riigikohus, 2013. – 25 lk.
Link

Ojakallas, Tiina. - Comparative analysis of ombudsmen for children: case studies of Norway and Estonia. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. – 62 lk.
ISBN 9783659449055

Aaviksoo, Berit. - Petturlik hr Rottmann, föderaliseeruv Euroopa ja põhiseaduse aluspõhimõtted – poleemiline pastišš // Juridica, 2013, nr 4, lk 223–233. – Bibl joonealustes märkustes.
Fraudulent Mr Rottmann, federalising Europe and fundamental principles of the Constitution – a polemic pastiche, lk 293.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis. - Zur Rechtsprechung und Dogmatik der Gleichheitsgrundrechte in Estland // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2013, nr 1, lk 3–27. – Bibl joonealustes märkustes.

Ginter, Carri. - Constitutionality of the European Stability Mechanism in Estonia : applying proportionality to sovereignty // European Constitutional Law Review, 2013, nr 2, lk 335–354.

Kalmo, Hent. - Põhiseadus ja proportsionaalsus – kas pilvitu kooselu? // Juridica, 2013, nr 2, lk 79–97. – Bibl joonealustes märkustes.
Constitution and proportionality – a cloudless union?, lk 146.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. - Who has the last word on the protection of human rights in Europe? // Cohérance et impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: liber amicorum Vincent Berger. Oisterwijk, 2013, lk 223–244.

Lott, Alexander. - Euroopa Liidu arengusuunad ja Eesti põhiseadus // Juridica, 2013, nr 1, lk 3–26. – Bibl joonealustes märkustes.
Developments in the European Union and the Constitution of the Republic of Estonia, lk 74.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lott, Alexander. - Süvendatud majandus- ja rahandusliidu rajamine: mõju põhiõiguste kaitsele ning põhiseaduse aluspõhimõtetele // Juridica, 2013, nr 8, lk 546–564. – Bibl joonealustes märkustes.
Establishment of a more comprehensive economic and monetary union and its impact on the protection of the fundamental rights and freedoms, and the basic constitutional principles, lk 616.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Raidla, Jüri. - Põhiseadus ja Eesti rahvuslikud huvid vs. Euroopa föderalism // Juridica, 2013, nr 8, lk 539–545. – Bibl joonealustes märkustes.
The Constitution and Estonian national interests vs. European federalism, lk 616.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Raudla, Ringa. - Constitution and the development of organic budget law in Estonia // Essentials of fiscal sociology: conception of an encyclopedia. Frankfurt am Main, 2013, lk 115–152. – (Finanzsoziologie; 5). – Bibl lk 147–152.

Tomusk, Ilmar. - Põhiseaduse riigikeele sätted 20 aastat hiljem // Õiguskeel: [võrguteavik], 2013, nr 1. – Lisa: Maire Raadiku kommentaar. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2013: artiklikogumik. Tallinn, 2013, lk 13–22.
Link

Toomsalu, Tiit. - Erakonna põhiseaduslikust määratlusest ja erakondade institutsionaalsest kriisist // Riigikogu toimetised. 27. Tallinn, 2013, lk 170–179. – Bibl lk 179.
On definition of party according to the Constitution and institutional crisis of parties, lk 249.
Link

Tupay, Paloma Krõõt. - Verfassungsinterpretation für Europa – das Ende des estnischen Verfassungsrechts? // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2013, nr 1, lk 28–55. – Bibl joonealustes märkustes.