Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011

Ernits, Madis. - Põhiõigused, demokraatia, õigusriik / eess: Uno Lõhmus. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. – 425 lk. – Bibl lk 424–425 ja joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-19-929-7

Nutt, Mart. - Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises: [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond; juhendajad: Peeter Müürsepp, Kaarel Kilvits. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. – 329 lk. –
(Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. H; 22). – Bibl lk 287–309.
Summary, lk 282–286.
ISBN 978-9949-23-200-0
ISSN 1406-4782
Link

Ernits, Madis. - Põhiseaduse aluspõhimõtted // Riigikogu toimetised. 24. Tallinn, 2011,
lk 95–104. – Bibl lk 104.
Fundamental constitutional principles, lk 204.
Link

Hallaste, Illar. - Kõige olulisem // Mitme tule vahel. Tartu, 2011, lk 335–338. –
Tööst Põhiseaduslikus Assamblees.

Kalmo, Hent. - 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioon: silmakirjalikkuse tsiviliseeriv mõju // Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2010 = Annales Litterarum Societatis Esthonicae 2010. Tartu, 2011, lk 267–282. – Bibl joonealustes märkustes. – Sisukorras pealkiri: Suveräänsus Nõukogude Liidus.
The Estonian Declaration of Sovereignty: an example of the civilising force of hypocrisy,
lk 281–282.

Kerikmäe, Tanel. - Estonia as an EU member state: lack of pro-active constitutional dialogue // Constitutional evolution in Central and Eastern Europe: expansion and integration in the EU. Farnham, 2011, lk 11–41. – (Studies in Modern Law and Policy). – Bibl joonealustes märkustes.

Kolk, Tim. - Millist kohaliku omavalitsuse rahastamise süsteemi nõuab põhiseadus? // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 71–80. – Bibl lk 80.
What requirements does the Estonian Constitution set on granting financial resources to municipalities?, lk 234.
Link

Lang, Rein. - Developments in constitutional law // Russian Federation 2011: short-term prognosis. Tartu, 2011, lk 21–24. – (Politica; 10).
Link

Liivik, Ero. - Referendum in the Estonian Constitution: historical and comparative constitutional aspects // Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 17–26. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Lõhmus, Uno. - Põhiseaduse muutmine ja muutused põhiseaduses // Juridica, 2011, nr 1,
lk 12–26. – Bibl joonealustes märkustes.
Amendment of the Constitution and changes in the Constitution, lk 84–85.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit. - Constitutionality of remote Internet voting: the Estonian perspective // Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 4–16. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Narits, Raul. - Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted omariikluse garantiina // Juridica, 2011, nr 1, lk 3–11. – Bibl joonealustes märkustes. – Ettekanded: 10. märtsil 2009 Tallinnas Eesti Juristide Liidu XX aastapäeval („Eesti omariiklus: kogemused ja perspektiiv”); 1. dets. 2010 Tartu Ülikooli 91. aastapäeval („Rahvusülikool ja põhiseaduse aluspõhimõtted”).
The fundamental principles of the Estonian Constitution as a guarantee of statehood, lk 84.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Põld, Jüri; Aaviksoo, Berit; Laffranque, Rodolphe. - The governmental system of Estonia // Governmental systems of Central and Eastern European states. Warszawa, 2011, lk 235–298. – (Monografie Wolters Kluwer). – Bibl joonealustes märkustes.

Raidla, Jüri. - A strong Constitution / interv. Jonathan Ames // The European Lawyer, 2011, nr 105, lk 39, 41–42.

Raudla, Ringa. - Effects of a Constitution on taxation: the role of Constitutional Review in the development of tax laws in Estonia // Halduskultuur = Administrative culture, 2011, nr 12/1,
lk 76–105. – Bibl lk 98–105.
Link

Runthal, Tiina. - Passiivse valimisõiguse piirangud – ühitamatuse ja mittevalitavuse põhimõte // Õiguskeel: [võrguteavik], 2011, nr 1. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka:
Õiguskeel 2011: [artiklikogumik]. Tallinn, 2011, lk 25–31.
Link

Selge, Ilmar. - Compilance of the right to issue regulations of the Bank of Estonia with the Constitution // East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, 2011, nr 4/43, lk 13–25. – Bibl lk 25.

Selge, Ilmar. - Die Vereinbarkeit des Verordnungsrechts der Estnischen Bank mit der Verfassung und dem Gemeinschaftsrecht // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2011, nr 1, lk 26–35. – Bibl joonealustes märkustes.

Tubro, Katre. - Vangide valimisõigusest // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 138–145. – Bibl lk 145.
Prisoners´ right to vote, lk 238–239.
Link