Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2015

Jäätma, Janar. - Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendajad: Kalle Merusk, Ivo Pilving. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. – 242 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 54). – Bibl lk 220–237.
Danger aversion law in police and order pr otection law: compliance with Constitution, lk 185–219.
ISBN 978-9949-32-796-6
ISSN 1406-6394
Link

Liiv, Kalle; Selge, Ilmar. - Compliance of the right to issue regulations of the Bank of Estonia with the constitution and EU law. – Tallinn: [Ortwil], 2015. –32 lk. – Bibl joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-897-31-7

Lott, Alexander. - Põhiseadusliku korra kaitseks teostatav jälitustegevus Eestis: analüüs. – Tartu: Riigikohus, 2015. – 38 lk.
Link

Tupay, Paloma Krõõt. - Verfassung und Verfassungsänderung in Estland: eine Analyse zu Theorie und Praxis mit vergleichenden Anmerkungen zum deutschen Recht / Referentin: Angelika Nußberger; Korreferent: Lauri Mälksoo. – Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015. – 291 lk. – (Schriftenreihe zum osteuropäischen Recht; 22).
ISBN 978-3-8305-3565-2

Vinkel, Priit. - Remote electronic voting in Estonia: legality, impact and confidence: [doktoritöö] / Tallinn University of Technology, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Faculty of Social Sciences; juhendajad: Ülle Madise, Robert Krimmer. – Tallinn: TUT Press, 2015. – 237 lk. – (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. I; 24). – Autori publikatsioonide nimekiri lk 4, 234–235. – Bibl lk 31–39.
Elektrooniline hääletamine Eestis: õiguspärasus, mõju ja usaldus, lk 40–43.
ISBN 978-9949-23-828-6
ISSN 1406-4790
Link

Aaviksoo, Berit. - (Konstitutsiooniline) renvoi: kas põhiseaduslik nõue või kaera Trooja hobusele? // Juridica, 2015, nr 2, lk 88–97. – Bibl joonealustes märkustes.
Is constitutional renvoi a constitutional requirement or oats to the Trojan horse?, lk 155.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis. - Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist // Juridica, 2015, nr 2, lk 77–87. – Bibl joonealustes märkustes.
Of something pristine and rough, and the theft of authority, lk 154.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liiv, Kalle; Selge, Ilmar. - Compliance of the right to issue regulation of the Bank of Estonia with the Constitution and EU law // 20 years of new constitutional reforms in Eastern Europe. Eastern European experience. Tallinn, 2015, lk 67–79. – (East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School; 2015). – Bibl joonealustes märkustes.

Lõhmus, Uno. - Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte // Õiguskeel: [võrguteavik], 2015, nr 4. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2015: artiklikogumik. Tallinn, 2015, lk 5–8.
Link

Mikli, Sandra. - Kui kauge Euroopa Liidu õigus saab järsku igapäevatöö osaks: probleeme Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel ja rakendamisel õiguskindluse põhimõtte kontekstis // Juridica, 2015, nr 2, lk 103–112. – Bibl joonealustes märkustes.
When distant European Union law suddenly becomes a part of everyday work. Problems in transposition an implementation of European Union law in the context of legal certainty, lk 155.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rohtmets, Eve. - Overview of the case law of the Supreme Court in constitutional review cases in 2014 // Yearbook of Estonian courts 2014. Tallinn, 2015, lk 62–68.
Link

Rohtmets, Eve. - Ülevaade Riigikohtu 2014. aasta praktikast põhiseaduslikkuse järelevalve asjades // Kohtute aastaraamat 2014. Tallinn, 2015, lk 86–91. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Ярвелайд, Пеэтер; Лийв, Калле. - К вопросу о развитии института канцлера юстиции как гаранта конституционных прав (на примере Эстонской Республики) = To the issue of development of the Chancellor of Justice institution as a guarantor of the constitutional rights and freedoms (on the Example the Republic of Estonia) // Вестник Тюменского государственного университета: cоциальноэкономические и правовые исследования, 2015, nr 2, lk 83–89. – Bibl lk 88–89.