Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 91
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 91

Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

Uus Vabariigi Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Kui Riigikogu istungeid ei toimu, võib ametisse astuv minister, mitte aga uue valitsuse kogu koosseis, riigi julgeolekut ähvardava ohu korral anda ametivande Riigikogu esimehele. Vande õiguslik tähendus seisneb selles, et vande andmise hetkest tekivad uuel valitsusel volitused ja lõpevad tagasi astunud valitsuse volitused.

Ametivannet ja selle andmist reguleerib VVS.

Ametivanne on järgmine: “Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.”

Suulise vande annab ainult peaminister. Kõik valitsuse liikmed kirjutavad alla vande tekstile. Ametisse astuv Vabariigi Valitsuse liige märgib vande tekstile ka vande andmise kuupäeva ja kellaaja. Viimane on oluline, et vajaduse korral kindlaks määrata, millal läksid volitused ühelt valitsuselt üle teisele. Vabariigi Valitsuse või tema liikme ametisse astumise päeval antud Vabariigi Valitsuse, peaministri või ministri aktile märgitakse akti andmise kellaaeg. Vande andmise juures viibib riigisekretär. Teadaanne valitsuse ametisse astumise kohta avaldatakse Riigi Teatajas.