Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2016

Ernits, Madis. - Constitutional review in the age of balancing: Estonian perspective // Collection of research papers in conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional values in contemporary legal space I” 16–17 November, 2016. Riga, 2016, lk 127–151. – Bibl lk 148–151.
Link

Jäätma, Janar. - Kas õigusemõistmine on üksnes õiguse mõistmine? // Juridica, 2016, nr 2, lk 75–86. – Bibl joonealustes märkustes.
Is justice merely the administration of justice?, lk 142.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kalmo, Hent. - Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga // Juridica, 2016, nr 3, lk 147–164. – Bibl joonealustes märkustes.
Meshing of the Constitution with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, lk 209.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kergandberg, Eerik. - Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus // Juridica, 2016, nr 2, lk 87–104. – Bibl joonealustes märkustes.
Criminal proceedings as a gold mine, lk 142.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. - Estonia: impact of the European Court of Human Rights’ (case law) on democracy and rule of law: some reflections from Estonian perspective // The impact of the ECHR on democratic change in Central and Eastern Europe: judicial perspectives. Cambridge, 2016, lk 153–175. – Bibl joonealustes märkustes.

Lind, Sten. - Verfassungsrechtliche Grundlagen der Pflicht zur Begründung von Gerichtsurteilen // Juridica International. 24. Tartu, 2016, lk 116–127.
Link

Loot, Heiki. - Ministeeriumide moodustamise pädevus // Juridica, 2016, nr 9, lk 635–654. – Bibl joonealustes märkustes.
Competence to establish ministries, lk 682.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lõhmus, Uno. - Kontroll jälitustegevuse üle (kriitiline analüüs) // Kohtute aastaraamat 2015. Tallinn, 2016, lk 59–72. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Lõhmus, Uno. - Repliik. H. Kalmo. Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga // Juridica, 2016, nr 4, lk 292–293. – Vastukaja artiklile: Kalmo, Hent. Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (Juridica, 2016, nr 3, lk 147–164).
Reply. H. Kalmo. Meshing of the Constitution with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, lk 296.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lõhmus, Uno. - Supervision over surveillance (a critical analysis) // Yearbook of Estonian courts 2015: [võrguteavik]. Tallinn, 2016, lk 21–37. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Lõhmus, Uno. - Veel kord õigusest sõnumite saladusele ehk kuidas 20. sajandi tehnoloogia mõjutab põhiseaduse tõlgendusi // Juridica, 2016, nr 3, lk 175–183. – Bibl joonealustes märkustes.
Right to the confidentiality of messages revisited: how the technology of the 20th century is influencing interpretations of the Constitution, lk 210.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle. - Kas põhihariduse korraldus vastab põhiseaduse sättele ja mõttele? // Haridusjuhtide aastakonverents IX: 4.–5. veebruaril 2016 Strand Spa & konverentsihotellis, [Pärnu]. Tallinn, 2016, lk 34–37.

Parrest, Nele. - Täidesaatva võimu kontroll iseenda üle // Juridica, 2016, nr 6, lk 376–387. – Bibl joonealustes märkustes.
The control executive power exercises over itself, lk 434–435.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rohtmets, Eve. - Karistuse alammäära proportsionaalsuse kontroll – kas normitehniline väljakutse // Kohtute aastaraamat 2015. Tallinn, 2016, lk 187–198. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Rondel, Meeli. - Informatsioonilise enesemääramise õigus ja jälitustegevus: isiku õigus teada saada tema suhtes tehtud jälitustoimingutest // Juridica, 2016, nr 10, lk 709–717. – Bibl joonealustes märkustes.
Right to informational self-determination and surveillance activity: the right of a person to learn about the surveillance activities carried out in relation to them, lk 750.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rull, Addi; Tamme, Tõnu; Võhandu, Leo. - A structural and grammatical analysis of the Estonian Constitution // Baltic Journal of European Studies, 2016, nr 2, lk 76–95. – Bibl lk 94–95.
Link

Tavits, Gaabriel. - The right to social security in Estonian Constitution // The right to social security in the constitutions of the world: broadening the moral and legal space for social justice: ILO global study. Volume 1: Europe. Geneva, 2016, lk 46–60. – Bibl lk 60.
Link

Toomingas, Carolin. - Inimväärikust alandava kohtlemise kriteeriumid ning nende rakendamine kinnipidamistingimuste hindamisel. Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Riigikohtu halduskolleegiumi seisukohad // Juridica, 2016, nr 3, lk 165–174. – Bibl joonealustes märkustes.
Criteria for degrading treatment and the application thereof in the assessment of detention conditions. Positions of the European Court of Human Rights and of the Administrative Chamber of the Supreme Court, lk 209–210.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.