Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017

Eesti Vabariigi põhiseadus

KOMMENTEERITUD VÄLJANNE
2017

Eesti Vabariigi põhiseaduse 25. aastapäevaks ilmub põhiseaduse kommentaaride neljas, parandatud ja täiendatud väljaanne. Toimetuskolleegium tunneb rõõmu, et käesolevad kommentaarid ilmuvad ühtlasi Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva künnisel.

Loe eessõna ›